NXB Giáo dục vừa có văn bản báo cáo gửi Bộ GD&ĐT kết quả rà soát 4 bộ SGK lớp 1 mới do NXB này tổ chức biên soạn. Theo đó, NXB Giáo dục đề xuất chỉnh sửa một số nội dung ở cả 4 bộ sách này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *