Trong tiến trình phát triển đô thị, bên cạnh việc giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp, việc đảm bảo cho các dòng kênh trong nội ô thành phố không bị ô nhiễm là vấn đề cần được chính quyền địa phương và người dân đặc biệt quan tâm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *