Thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đơn vị Thành phố Vĩnh Long bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi tỉnh đặt trọng tâm phát triển đô thị trong tỉnh nói chung và thành phố Vĩnh Long nói riêng trong phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *