Theo dõi diễn biến kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14, cử tri tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước thành công tốt đẹp của kỳ họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *