Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 4/12 tới, các đại biểu HĐND tỉnh đã có 95 cuộc tiếp xúc với hơn 7.000 lượt cử tri.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *