Nhiệm kỳ QH khóa 13, Đoàn đại biểu QH tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, khi nói về hoạt động của đại biểu đoàn Vĩnh Long, nhiều đại biểu Quốc hội trong nước đã có những ấn tượng tốt đẹp.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *