Ngay từ những tháng đầu năm nay, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn đã thể hiện rõ quyết tâm bằng việc triển khai tốt các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng chất các tiêu chí đã đạt trước đó, để không chỉ hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đạt xã nông thôn mới vào cuối năm nay mà còn đảm bảo chất lượng, tạo sự hài lòng, phấn khởi cho người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *