Sau 2 năm kể từ khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm đã và đang ra sức nâng chất nông thôn mới. Trong đó, trập trung thực hiện các tiêu chí khó nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *