Sau một  năm đạt chuẩn nông thôn mới, xã Mỹ phước, huyện Mang Thít đang tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt.Trong đó, nổi bật là hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *