Xác định tầm quan trọng của tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông mới,  nên ngay sau  khi được chọn là 1 trong 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm đã tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *