Trong nhiệm kỳ qua, huyện Vũng Liêm đã tập trung thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Nhờ vậy kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, xây dựng được nhiều vùng sản xuất chuyên canh, đặc biệt là hình thành được những cánh đồng liên kết sản xuất lúa theo tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn thực phẩm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *