Ban chỉ đạo diễn tập huyện Vũng Liêm vừa tổ chức cuộc họp triển khai ý định diễn tập tác chiến trị an cụm xã năm 2009. Huyện chọn hai xã Hiếu Thành và Hiếu Nghĩa làm địa bàn, địa thế và huy động lực lượng tổ chức thực hành diễn tập.

Hình thức diễn tập là vận hành cơ chế trong tình huống có xảy ra chiến sự, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương từ thời bình sang trạng thái khẩn cấp, có xử lý tình huống bảo vệ trị an địa phương, dùng thực binh đánh chiếm lại mục tiêu A2.

Thời gian chuẩn bị cho diễn tập là 45 ngày, gồm triển khai ý định diễn tập đến các xã và chỉ đạo cho hai xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa lập kế hoạch diễn tập, tổ chức tập huấn cho cán bộ giúp việc và cán bộ tham gia diễn tập, hoàn thành văn kiện, huấn luyện thực binh và diễn tập thử.

Cuộc diễn tập chính thức sẽ được thực hiện trong tháng 10/2009. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao và kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham mưu cho cấp Ủy, UBND dự đoán sát, đúng tình hình và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc trị an địa phương, đồng thời cảnh giác và ngăn chặn có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Đào Nhiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *