Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, đầu năm đến nay, Vĩnh Long đã triển khai xây mới, sửa chữa trên 400 căn nhà tình nghĩa cho người có công, gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *