Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013, Vĩnh Long xây dựng được nhiều mô hình phòng, chống tội phạm  hiệu quả ; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Mỗi người dân là một "chiến sĩ” trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, vì sự bình yên cho từng cơ quan, phố phường, thôn xóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *