Thực hiện đạo của Chính phủ về việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa xây dựng đề án tái cơ cấu 3 doanh nghiệp nhà nước tại địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *