Nhằm tạo điều kiện để DN nhỏ và vừa phát triển, hoạt động hiệu quả và khuyến khích phong trào khởi nghiệp tại địa phương, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa xây dựng Chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *