Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong tuần qua, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp tại cơ quan, công sở theo mục tiêu  vừa giải quyết kịp thời công việc cho công dân và tổ chức, vừa tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch  COVID-19 trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *