Chuẩn bị cho năm học 2017-2018, bằng ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa, Vĩnh Long đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa trường, lớp học đảm bảo đủ phòng học cho học sinh khi bước vào năm học mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *