Nhằm đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, đảm bảo quốc phòng – an ninh, năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau Công ty Điện lực Vĩnh Long đã thực hiện 69 công trình nâng cấp lưới điện tại địa phương, với tổng kinh phí đầu tư trên 378 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *