Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 7 đến nay ngành chuyên môn tiếp tục ghi nhận thêm 223 ha cây trồng thiệt hại do xâm nhập mặn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *