Năm học 2020-2021, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông theo hình thức thi tuyển. Chuẩn bị cho kỳ thi này, tỉnh đã thành lập 33 Hội đồng coi thi đặt tại các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *