Năm nay từ nhiếu kinh phí khác nhau , Sở giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã được phân bổ trên 487 tỷ đồng để triển khai thi công nhiều công trình – dự án giao thông tại địa phương , trong đó có nhiều công trình giao thông trọng điểm mang tính “ đòn bẩy” làm động lực để thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển. Hiện các công trình này đang được triển khai thi công đảm bảo tiến độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *