Tỉnh Vĩnh Long hiện đã hình thành 2 khu và tuyến công nghiệp. Riêng tuyến công nghiệp Cổ Chiên có tổng diện tích 249 ha. Khu 4 đã có 5 công ty đầu tư với diện tích hơn 30 ha với tổng vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng và 8,3 triệu USD.

Hiện, Công ty Liên doanh dinh dưỡng Quốc tế Anco và Công ty TNHH betong Hùng Vương đã đi vào hoạt động. Công ty TNHH Biofeed 2 và doanh nghiệp tư nhân Tường Vi sẽ triển khai xây dựng nhà máy trong thời gian tới. Khu 5 đã bố trí cho 26 cơ sở sản xuất và đã có 24 cơ sở đi vào hoạt động.

Thực hiện chương trình phát triển các khu, cụm, tuyến công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2006 – 2010, Sở Công thương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp và các sở, ban ngành có liên quan tiến hành khảo sát ở các huyện, thành phố, nhằm tạo quỹ đất sạch để thành lập các cụm, tuyến công nghiệp ở các huyện.

Qua khảo sát, Vĩnh Long đã xác định được 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 546 ha. Mỗi địa phương quy hoạch từ 1 – 2 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô mỗi cụm từ 40 – 50 ha.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *