Để hỗ trợ các xã thực hiện tốt chỉ tiêu người dân sử dụng nước máy, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *