Theo kết quả quan trắc của Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, độ mặn xâm nhập tại các điểm đo trên sông thuộc địa bàn tỉnh dao động từ 0,1 – 2,9 phần ngàn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *