Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong tháng 2 vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có thêm 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí  nông thôn mới và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *