Để góp phần giúp người khuyết tật có điều kiện đi lại, thời gian, qua Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng vận động hỗ trợ xe lăn, xe lắc cho đối tượng này.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trên 1.220 chiếc xe lăn, xe lắc để cấp cho người khuyết tật. Qua đó, Hội đã góp phần giúp cho người khuyết tật có điều kiện đi lại, tự chăm sóc bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình. Nhiều người khuyết tật còn có khả năng tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Theo thống kê, Vĩnh Long có khoảng 28.000 người khuyết tật. Để góp phần giúp người khuyết tật có điều kiện hòa nhập cộng đồng, trong thời gian tới, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh sẽ tăng cường vận động hỗ trợ xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật trong tỉnh.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *