Tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng  của tỉnh Vĩnh Long hiện đạt 99,9% nhưng vẫn còn khoảng 2.000 hộ dân sử dụng điện  “câu đuôi”, tìm ẩn nhiều rủi ro về an toàn điện. Tỉnh cần đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để giải quyết tình trạng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *