Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 1/9 và khai giảng năm học mới ngày 5/9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *