Nhằm chủ động vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhà sản xuất sữa đậu nành Vinasoy đã thử nghiệm phát triển vùng nguyên liệu đậu nành theo mô hình hợp tác toàn diện, trong đó có khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Tại tỉnh Vĩnh Long, Vinasoy đã thử nghiệm thành công việc liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu đậu nành ở xã Tân Hạnh,  huyện Long Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *