Ngày 8/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp bất thường thông qua các văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *