Ủy ban MTTQ  tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức trính trị xã hội ở các xã, phường, thị trấn và ấp khóm của tỉnh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *