Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 – 2025, với tổng kinh phí trên 32,7 tỷ đồng . Trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 9,4 tỷ đồng , nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 23,3 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *