Chiều ngày 26/6, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6,  đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *