Để đánh giá việc triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống” giai đoạn 2017-2020, UB MTTQ tỉnh Vĩnh Long tổ chức 2 đoàn giám sát trực tiếp việc chăn nuôi của các hộ dân tại 4 xã của H. Mang Thít và TX Bình Minh.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *