Những năm gần đây, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình đã có sự chuyển biến tích trong phát triển kinh tế, xã hội. Nổi bật nhất là đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Kết quả này là sự nỗ lực của Đảng bộ,chính quyền và nhân dân Tường Lộc trong xây dựng nông thôn mới mặc dù địa phương không phải là xã điểm của tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *