Tháng thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Vĩnh Long tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện được 346 công trình phần việc thanh niên tạo phúc lợi xã hội ở các địa phương trị giá gần 5 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *