Chiều 24/09, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học Chính quy cho các Lưu học sinh Lào niên khóa 2017 – 2021. Qua 4 năm học tập và rèn luyện, khoá học có 399 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường, trong đó có 14 sinh viên là lưu học sinh Lào, tốt nghiệp các ngành: Công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, luật kinh tế, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *