Trung tâm dạy nghề & giới thiệu việc làm huyện Tam Bình phối hợp với Trung tâm giáo dục lao động – xã hội Vĩnh Long vừa mở lớp dạy nghề may công nghiệp dành cho các đối tượng lầm lỡ đang học tập, cải tạo tốt.

Đây là khóa dạy nghề ngắn hạn, miễn phí thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giải quyết việc làm. Có 21 học viên, đang cải tạo tại Trung tâm giáo dục lao động – xã hội Vĩnh Long, tham gia lớp học. Trong thời gian 1 tháng, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về cách sử dụng máy may công nghiệp và các kỹ năng may công nghiệp.

Mục đích của lớp này nhằm giúp các đối tượng này sau khi tái hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng sẽ có nghề nghiệp ổn định, có việc làm nuôi sống bản thân và gia đình bằng chính sức lao động của mình.

Ngoài lớp dạy may công nghiệp mới mở, hiện, Trung tâm dạy nghề & giới thiệu việc làm huyện Tam Bình còn đào tạo nhiều ngành nghề khác như mộc, hồ, hớt tóc, đan ghế nilon xuất khẩu.

Võ Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *