Ngày 3/6, Ban dân tộc tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật và chính sách dân tộc cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *