Theo thông báo số 26 của UBND tỉnh Vĩnh Long, CB, CC,VC và NLĐ của các cơ quan HC, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức CTXH được nghỉ  3 ngày: ngày 2/4 (mùng 10/3 ÂL), ngày 30/4 và 1/5/2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *