Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức 12 cuộc tiếp xúc cử tri tại 26 xã, phường và một cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề tại khu công nghiệp Hòa Phú.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *