Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM , 10 năm qua Đảng bộ huyện Trà Ôn đã tập trung lãnh chỉ đạo các địa phương trên địa bàn ra sức thực hiện tốt phong trào thi đua “Trà Ôn chung sức XD NTM ”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *