Huyện đã nhận 400 triệu đồng từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ bổ sung năm 2009 theo Quyết định 74 của Thủ tướng Chính phủ. Số tiền này sẽ được huyện hỗ trợ đất ở cho 15 hộ, giúp 28 hộ Khmer nghèo chuộc lại đất sản xuất.

Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, huyện Trà Ôn có kế hoạch tổ chức nhóm, tổ sản xuất, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho con em đồng bào dân tộc Khmer.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *