Ngày 23/07, thành phố Vĩnh Long tiến hành lấy mẫu test nhanh Covid -19 cho toàn thể lực lượng tham gia các chốt kiểm soát của phường, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trực thuộc và tại 11 phường, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *