Ngày 07/12/2009, Ban tuyên giáo thành ủy Vĩnh Long đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2009. Tham dự lớp học có trên 50 học viên là cán bộ tuyên giáo, khoa giáo ở 11 phường, xã trên địa bàn TPVL.

Trong 5 ngày diễn ra lớp học, học viên được tiếp thu các nội dung như khái quát về công tác tư tưởng ở cơ sở; nội dung phương pháp chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng; tuyên truyền miệng trong hoạt động tuyên truyền; nắm dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” ở cơ sở; phương pháp thực hiện một buổi tuyên truyền miệng; công tác khoa giáo ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ tuyên giáo, khoa giáo cơ sở, qua đó, tuyên truyền phổ biến công tác tư tưởng, cổ vũ, động viên tính tích cực, sáng tạo của nhân dân trên địa bàn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Mỹ Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *