Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân TPVL khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp lần Thứ 2 theo hình thức trực tuyến. Tham dự kỳ họp có bà Lê Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *