Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư và cung cấp các dịch vụ tiện ích theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long luôn đẩy mạnh công tác huy động vốn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tính đến giữa tháng 7, số dư nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 16,3% so với đầu năm. Lũy kế đến cuối tháng 7, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 8.200 tỷ đồng.

Về doanh số cho vay, ước tổng doanh số cho vay trong tháng 7 đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước. Riêng 15 ngày đầu tháng 7, các ngân hàng thương mại đạt doanh số cho vay 600 tỷ đồng, trong đó, cho vay ngắn hạn là 450 tỷ đồng, chủ yếu cho vay phục vụ phát triển nông thôn, thu mua lúa gạo xuất khẩu. Cho vay trung và dài hạn đạt 150 tỷ đồng.

Nhờ các ngân hàng đẩy mạnh công tác tín dụng nên tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 7 ước đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *