Giai đoạn 2013 -2020 Ban chỉ đạo đã tiếp nhận thông tin, khảo sát, xác minh, tìm kiếm được nhiều điểm mộ liệt sĩ ở huyện Trà Ôn, Long Hồ và Tam Bình; tiếp nhận danh sách 748 liệt sĩ từ các đơn vị, địa phương cả nước chuyển giao. Đến nay, đã hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *