Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, triển khai kế hoạch số 53 của Tỉnh ủy và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *